Είμαστε μέλος του Ευρωπαϊκού Συλλόγου Ατόμων με Κοχλιακό Εμφύτευμα (EURO-CIU)

EURO-CIU member !

EURO-CIU member !
O EURO-CIU είναι ένας μη-κυβερνητικός, μη-κερδοσκοπικός σύλλογος, που ιδρύθηκε με έδρα το Λουξεμβούργο το 1995. Ο πανευρωπαικός αυτός σύλλογος απαρτίζεται από 34 μέλη, αντίστοιχους εθνικούς συλλόγους από 26 ευρωπαϊκές χώρες. Συνολικά ο EURO-CIU εκπροσωπεί περίπου 220.000 μέλη, χρήστες κοχλιακών...