EURO-CIU member !

EURO-CIU member !

O EURO-CIU είναι ένας μη-κυβερνητικός, μη-κερδοσκοπικός σύλλογος, που ιδρύθηκε με έδρα το Λουξεμβούργο το 1995. Ο πανευρωπαικός αυτός σύλλογος απαρτίζεται από 34 μέλη, αντίστοιχους εθνικούς συλλόγους από 26 ευρωπαϊκές χώρες. Συνολικά ο EURO-CIU εκπροσωπεί περίπου 220.000 μέλη, χρήστες κοχλιακών εμφυτευμάτων στην Ευρώπη, από τους οποίους το 60% περίπου είναι ενήλικες και το 40% παιδιά. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον EURO-CIU και τις δράσεις του, επισκευθείτε την ιστοσελίδα του eurociu.eu/