Νέα διεύθυνση ιστοσελίδας μας!

2020-05-24 00:23

Η ιστοσελίδα του Συλλόγου είναι πλέον προσβάσιμη απευθείας στη διεύθυνση : www.ciusers.gr , καθώς έχουμε κατοχυρώσει το σχετικό domain name. Με τον τρόπο αυτό θα είναι πλέον ευκολότερη η ανεύρεση της σελίδας μας μέσω των διαφόρων μηχανών αναζήτησης !

Πίσω