Σχετικά με μας

Ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου ήταν οι πρώτοι ενήλικες χρήστες Κοχλιακών Εμφυτευμάτων στην Ελλάδα.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Βαρήκοων με Κοχλιακό Εμφύτευμα ιδρύθηκε με έδρα την πόλη της Βέροιας, στο Νομό Ημαθίας της Κεντρικής Μακεδονίας, το Σεπτέμβριο του 1997. Οι πρώτοι χρήστες Κοχλιακών Εμφυτευμάτων είχαν χειρουργηθεί για την τοποθέτηση του εμφυτεύματος στο Γενικό Νοσοκομείο της Βέροιας, το οποίο ήταν το πρώτο Δημόσιο Νοσοκομείο που ξεκίνησε συστηματικά τις Κοχλιακές Εμφυτεύσεις στην Ελλάδα, ήδη από το Σεπτέμβριο του 1993. Εδώ και μερικά χρόνια η έδρα του Συλλόγου έχει μεταφερθεί στο Νομό Θεσσαλονίκης, ενώ μέλη του διαμένουν σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, από την Κρήτη ώς τον Έβρο.

Από το 1998 και μετά, άρχισαν σταδιακά και άλλα Δημόσια Νοσοκομεία συστηματικά τις Κοχλιακές Εμφυτεύσεις στην Ελλάδα. Έτσι ο αριθμός των ατόμων με Κοχλιακό Εμφύτευμα άρχισε να πολλαπλασιάζεται.

Από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του ο Σύλλογος έγινε μέλος του αντίστοιχου Ευρωπαϊκού (European Association of Cochlear Implant Users).

Υπολογίζεται ότι ετησίως προστίθενται 50-80 νέοι χρήστες κοχλιακών εμφυτευμάτων στην Ελλάδα, κυρίως μικρά παιδιά αλλά και ενήλικες. Ο ετήσιος αριθμός εμφυτεύσεων φαίνεται πως έχει μειωθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια, λόγω της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας. Ο συνολικός αριθμός των ατόμων με Κοχλιακό Εμφύτευμα στη χώρα πρέπει να είναι περίπου 1000 (στοιχεία έως ΔΕΚ 2016). Τα μέλη του Συλλόγου δεν ξεπερνούν (προς το παρόν) τα 100. Διαρκής στόχος του Συλλόγου είναι η αύξηση του αριθμού των μελών του κάθε χρόνο.